logo
Golomt bank
Дуусах: 2023-09-27
Голомт банкны нэрэмжит тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа
#голомт банк
#тэтгэлэг
  • Үндсэн мэдээлэл
  • Нэмэлт мэдээлэл
Тэтгэлгийн тухай
Боловсролыг дэмжигч Голомт банкнаас жил бүр уламжлал болгон хэрэгжүүлдэг “Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр-2023” эхэллээ. Их, дээд сургуулиудын 3, 4 дүгээр курсийн 100 оюутныг шалгаруулж, чанартай боловсрол эзэмшиж, эх орны хөгжилд хувь нэмрээ оруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.
Тэтгэлгийн үе шат
Анкет + бүтээлийн шалгаруулалт

Бүлгийн ярилцлага

Ганцаарчилсан ярилцлага
Тэтгэлгийн хэмжээ
Мөнгөн тэтгэмж

Мэргэжлийн болон хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт

Олон нийтийн үйл ажиллагаанд хамруулах

Судалгаа

Дадлага, цагийн ажил хийх
Үргэлжлэлийг аппаас уншина уу...
  • playStore
  • appstore